پایگاه اینترنتی فانکیوسک1)  فاصله گرفتن از پیامبر اکرم(ص) و سنت آن حضرتحتماً شنیده اید که پیامبر عزیزمان فرموده اند: « ازدواج سنت من است و هرکس از سنت من دوری کند از من نیست.» پس حتی اگر ما حکمت ها و فوائد ازدواج را هم ندانیم، وقتی به توصیه ی رسول خدا عمل کنیم، خیر و سعادت نصیبمان خواهد شد و اگر بی توجهی کنیم، ضرر کرده ایم؛ به ویژه که آن حضرت در جمله ی دیگری فرموده اند: «هرکه قدرت ازدواج داشته باشد و ازدواج نکند، از من نیست. »2)  فراهم بودن زمینه ی دخالت شیطان و گرفتار شدن به گناهنمی خواهم بگویم هر آدم مجردی…

بروز شده : دوشنبه 03 آبان 1400
لینک دوستان