پایگاه اینترنتی فانکیوسکباتری‌های لیتیوم یونی وقتی آسیب می‌بینند خطرناک می‌شوند، متورم می‌شوند و احتمال دارد منفجر شوند. گزارش شده در چین، آیفون فردی از دستش رها شده است و روی زمین افتاده، به همین خاطر متورم شده و پس

بروز شده : یکشنبه 06 فروردین 1402
لینک دوستان