پایگاه اینترنتی فانکیوسکپس از تحقیقات مقدماتی و با توجه به حساسیت موضوع، تیمی جنایی با دستور رئیس کل دادگستری استان تهران تحقیقات در این زمینه را آغاز کردند و ماجرا را مورد پیگیری قرار دادند. تحقیق از شاکی نشان داد، دختر 23

بروز شده : یکشنبه 03 تیر 1403
لینک دوستان