پایگاه اینترنتی فانکیوسکوی افزود: در خصوص متهمان ردیف دوم و سوم این پرونده شعبه بررسی کننده حکم صادر شده را نقض کرده است. انصاری گفت: با توجه به نقض حکم دو متهم دیگر پرونده این پرونده به شعبه هم عرض خواهد رفت. بازداشت متهم در سال ۹۲ اولین روزهای زمستان سال گذشته خبری در رسانه‌ها منتشر شد مبنی بر بدهکاری یک میلیاردر جوان به دولت. بدهی رقمی معادل ۲ میلیارد یورو بود که گفته می‌شد بابک زنجانی در جریان خرید و فروش نفت به این میزان به وزارت نفت بدهکار شده است. پس از حدس و گمان‌های مختلف درباره این پرونده در روز ۸ دی ماه همان…

بروز شده : دوشنبه 03 آبان 1400
لینک دوستان