پایگاه اینترنتی فانکیوسکبراساس این نتایج زندگی سالم، امنیت مالی و مشارکت اجتماعی از مهمترین عوامل افزایش طول عمر و کیفیت زندگی محسوب می‌شوند و محققان کیفیت این عوامل را در بین شش کشور و در گروه‌های سنی مختلف مورد بررسی ق

بروز شده : پنجشنبه 24 خرداد 1403
لینک دوستان