پایگاه اینترنتی فانکیوسکترفندهای پاک کردن جوهر از روی لباس هر لحظه امکان دارد که لکه جوهر روی لباس ایجاد شود و معمولا مقصر روان نویس ها و خودکارهایی هستند که داخل جیب قرار داده می شوند. به هر حال دلیل ایجاد لکه مهم نیست

بروز شده : سه شنبه 09 خرداد 1402
لینک دوستان