پایگاه اینترنتی فانکیوسکترفندهای پاک کردن جوهر از روی لباس هر لحظه امکان دارد که لکه جوهر روی لباس ایجاد شود و معمولا مقصر روان نویس ها و خودکارهایی هستند که داخل جیب قرار داده می شوند. به هر حال دلیل ایجاد لکه مهم نیست

بروز شده : دوشنبه 07 اسفند 1402
لینک دوستان