پایگاه اینترنتی فانکیوسکاین فشار براساس تست ها و آزمایش های انجام شده برای هر مدل مشخص می شود، برای این کار عوامل زیر را در نظر می گیرند:  ١- سایش تایر و طول عمر عاج تایر  ٢- راحتی رانندگی  ٣-راندمان سوخت &nbs

بروز شده : یکشنبه 16 بهمن 1401
لینک دوستان