پایگاه اینترنتی فانکیوسکاین فشار براساس تست ها و آزمایش های انجام شده برای هر مدل مشخص می شود، برای این کار عوامل زیر را در نظر می گیرند:  ١- سایش تایر و طول عمر عاج تایر  ٢- راحتی رانندگی  ٣-راندمان سوخت  ٤-فرمان پذیری  افزایش فشار هوای داخل تایر بیش تر از چیزی که کارخانه ی سازنده توصیه کرده است به دلایل زیر مناسب نیست:  ١-تایرها زودتر فرسوده می شوند. زمانی که فشار داخل تایرها را افزایش می دهید، باعث می شود که قسمت مرکزی تایرها زودتر از بقیه ی قسمت ها دچار فرسایش شود. در این حالت ها ممکن…

بروز شده : دوشنبه 15 آذر 1400
لینک دوستان