پایگاه اینترنتی فانکیوسکوارد مشكوكی در عروسك های خریداری شده از  كشور عراق مشاهده شده است و توسط پلیس کشف گردیده  كه لازم است چنانچه احیانا زائران گرامی مواردی از این دست خریداری نموده اند حتما در مبادی ورودی ب

بروز شده : پنجشنبه 14 مهر 1401
لینک دوستان