پایگاه اینترنتی فانکیوسکاو از هوادارانش هم درخواست کرد تا هر نوع دخانیات را کنار بگذارند و زندگی سالمی داشته باشند. رضا صادقی از قلیان به عنوان تفریح مرگ‌آور جامعه ما نام برده است و آن را مقدمه‌ای برای کشیدن سیگار و اعتیاد

بروز شده : شنبه 19 آذر 1401
لینک دوستان