.::محل تبلیغات شما::.

پایگاه اینترنتی فانکیوسکعروسی یک دختربچه در لبنان تنها یک نمونه از 37 هزار ازدواج کودکان در روز است. برخی داماد را مجرم می‌دانند و برخی دیگر نیز فقط به تبریک گفتن به آن‌ها بسنده می‌کنند.واکنش افراد در چنین مواقعی به طور کلی به دو دسته تقسیم می‌شود؛ گروه اول که با عصبانیت و سراسیمگی به موضوع نگاه می‌کنند و گروه دوم، که احتمالا ته دل خود از این مسئله رضایت دارند و حتی اگر بشود، به عروس و داماد تبریک هم می‌گویند!آمار ازدواج کودکان 37000 مورد در روز استهمانطور که در این تصویر می‌بینید، دختری 12 ساله با لباس عروسی سفید در کنار…

امروز جمعه 08 اسفند 1399
لینک دوستان