پایگاه اینترنتی فانکیوسکعروسی یک دختربچه در لبنان تنها یک نمونه از 37 هزار ازدواج کودکان در روز است. برخی داماد را مجرم می‌دانند و برخی دیگر نیز فقط به تبریک گفتن به آن‌ها بسنده می‌کنند.واکنش افراد در چنین مواقعی به طور کلی به دو دسته تقسیم می‌شود؛ گروه اول که با عصبانیت و سراسیمگی به موضوع نگاه می‌کنند و گروه دوم، که احتمالا ته دل خود از این مسئله رضایت دارند و حتی اگر بشود، به عروس و داماد تبریک هم می‌گویند!آمار ازدواج کودکان 37000 مورد در روز استهمانطور که در این تصویر می‌بینید، دختری 12 ساله با لباس عروسی سفید در کنار…

بروز شده : دوشنبه 08 آذر 1400
لینک دوستان