پایگاه اینترنتی فانکیوسکالف- شرایط عمومی1- تابعیت ایران ومتعهد بودن به نظام جمهوری اسلامی ایران2- متدین به یکی از ادیان رسمی کشور3- دارا بودن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی و یا معافیت دائم قانونی برای آقایان (کارت یا برگ معافیت موقت مورد پذیرش نمی باشد )تذکر1 : تاریخ ترخیص از خدمت وظیفه و یا صدور کارت معافیت دائم قانونی باید قبل از تاریخ برگزاری آزمون باشد .تذکر2 : برای دارندگان کارت معافیت دائم پزشکی درصورت موفقیت در مراحل مربوطه ، تایید مراجع پزشکی مورد نظر بانک مبنی بر بلا مانع بودن همکاری الزامی است . 4- حداکثر سن متقاضیان:1-…

بروز شده : دوشنبه 08 آذر 1400
لینک دوستان