پایگاه اینترنتی فانکیوسکالف- شرایط عمومی1- تابعیت ایران ومتعهد بودن به نظام جمهوری اسلامی ایران2- متدین به یکی از ادیان رسمی کشور3- دارا بودن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی و یا معافیت دائم قانونی برای آقایان (کارت یا برگ معافی

بروز شده : دوشنبه 07 اسفند 1402
لینک دوستان