پایگاه اینترنتی فانکیوسکبا توجه به آنکه در تلفن های هوشمند چندین برنامه همیشه باز است و معمولا برای برقراری یک تماس ساده هم باید از چندین سیستم استفاده شود عمر باتری به بیش از ۲ روز نمیرسد با این حال می توان طوری با یک تل

بروز شده : جمعه 21 مرداد 1401
لینک دوستان