پایگاه اینترنتی فانکیوسکبا توجه به آنکه در تلفن های هوشمند چندین برنامه همیشه باز است و معمولا برای برقراری یک تماس ساده هم باید از چندین سیستم استفاده شود عمر باتری به بیش از ۲ روز نمیرسد با این حال می توان طوری با یک تل

بروز شده : سه شنبه 09 خرداد 1402
لینک دوستان