پایگاه اینترنتی فانکیوسکدر این مطلب ۱۳ نشانه مردی که قصد ازدواج با شما دارد، را می خوانید.1. شما را به خانواده خود معرفی میکند.2. برای رابطه وقت و انرژی میگذارد.3. شرایط و محدودیتهای شما بعنوان یک دختر را می پذیرد.4. مدام راجع به مسائل جنسی صحبت نمیکند.5. به دنبال ارتقاء شرایط خود از نظر شغلی - تحصیلی- خدمت سربازی میباشد.6. برای ازدواج با شما شتاب میکند.7. با شما صادق است.8. همه روشهای شناخت را در اختیار شما می گذارد.9. با شما درد و دل می کند.10. از خودش و افكار و مسائل زندگیش میگوید.11. در خصوص خانواده شما سوال زیاد میپرسد.12.…

بروز شده : پنجشنبه 30 دی 1400
لینک دوستان