پایگاه اینترنتی فانکیوسکدر این مطلب ۱۳ نشانه مردی که قصد ازدواج با شما دارد، را می خوانید.1. شما را به خانواده خود معرفی میکند.2. برای رابطه وقت و انرژی میگذارد.3. شرایط و محدودیتهای شما بعنوان یک دختر را می پذیرد.4. مدام را

بروز شده : دوشنبه 24 مرداد 1401
لینک دوستان