پایگاه اینترنتی فانکیوسکوی با بیان اینکه بیش از ۵۰۰ تیم خودرویی به همراه ۱۲۰۰ نیروی پیاده عملیات روانسازی ترافیکی را در محورهای استان‌های منتهی به مرزهای غربی را بر عهده دارند، گفت: این تیم‌ها در استان‌های همدان، کرمان

بروز شده : شنبه 08 بهمن 1401
لینک دوستان