پایگاه اینترنتی فانکیوسکاین کارشناس حوزه بیوتروریسم،۳۰ نکته را متذکر شد که شرح آن از این قرار است: سلامت زائران عتبات عالیات در گام نخست در گرو رعایت موازین بهداشت فردی با شست ‌وشوی مرتب دست‌ها است و در صورت نبود آب بای

بروز شده : پنجشنبه 17 آذر 1401
لینک دوستان