پایگاه اینترنتی فانکیوسکشبنم قلی خانی بازیگر مطرح ایران عکسی از خود در کنار بدل کریس رونالدو منتشر کرده است. بدل ایرانی رونالدو مدتی می باشد مورد توجه رسانه ها قرار گرفته است و در چند آگهی تبلیغاتی تلویزیونی هم شرکت کرده اس

بروز شده : دوشنبه 20 آذر 1402
لینک دوستان