پایگاه اینترنتی فانکیوسکشبنم قلی خانی بازیگر مطرح ایران عکسی از خود در کنار بدل کریس رونالدو منتشر کرده است. بدل ایرانی رونالدو مدتی می باشد مورد توجه رسانه ها قرار گرفته است و در چند آگهی تبلیغاتی تلویزیونی هم شرکت کرده اس

بروز شده : پنجشنبه 30 فروردین 1403
لینک دوستان