پایگاه اینترنتی فانکیوسکدرهمین راستا مصطفی چوپان دانشجوی پزشکی و بنجامین لیتن برگ پروفسور پزشکی اطلاعات مربوط به «تحقیق سازمان بررسی بهداشت و تغذیه» را  که از ۱۶ هزار شرکت کننده به دست آورده بودند با توجه به شاخص مصرف فلفل تند مطالعه کردند. این اطلاعات طی ۲۳ سال جمع آوری شده بود.  آنها متوجه شدند مصرف فلفل تند میان مردان سفیدپوست، جوان با درآمد و تحصیلات کم به کاهش کلسترول خون منجر می شود.مولفان این تحقیق می گویند: هرچند به طور دقیق مکانیزم فلفل برای کاهش نرخ مرگ و میر در اثر بیماری های قلبی هنوز ثابت نشده، اما…

بروز شده : جمعه 01 بهمن 1400
لینک دوستان