پایگاه اینترنتی فانکیوسکستخدام در شهرهای تهران ، بندرعباس ، بوشهر ، چابهار ، نوشهر ، رشت ، خرمشهر ، سیرجان ، مشهد ، شیراز ، اصفهان ، کرمانشاه و تبریز متقاضیان محترم جهت کسب اطلاعات بیشتر از استخدام نیروی دریایی ارتش به تصاویر زیر مراجعه کنیداستخدام نیروی دریایی ارتش تخصص های بهداشتی مورد نیاز ( کارمند پیمانی 6 ساله ) تخصص های فنی مورد نیاز ( کارمند پیمانی 6 ساله )

بروز شده : چهارشنبه 28 مهر 1400
لینک دوستان