پایگاه اینترنتی فانکیوسکمدارک مورد نیاز -۱ تصویر آخرین مدرک تحصیلی -۲ تصویر تمام صفحات شناسنامه -۳ تصویر کارت پایان خدمت نظام وظیفه یامعافیت دایم (برای آقایان) -۴ تصویر گواهی پایان طرح نیروی انسانی ۳ پشت نویسی شده × -۵ دو قطعه عکس ۴ -۶ تکمیل فرم درخواست همکاری -۷ مدارک مربوط به اولویت ایثارگری تذکر الف) مدارک به هیچ عنوان مسترد نخواهد شد. ب) تاریخ و محل توزیع کارت ورود به جلسه آزمون یا مصاحبه تخصصی از طریق شماره تلفن ذکر شده به اطلاع خواهد رسید. لذا ذکر شماره تلفن تماس ضروری می باشد. ج) داوطلبان واجد شرایط مدارک خواسته…

بروز شده : جمعه 01 بهمن 1400
لینک دوستان