پایگاه اینترنتی فانکیوسکوی افزود: متاسفانه بسیاری از زوجین از وظیفه خود در برطرف کردن نیازهای یکدیگر غافل می باشند که همین موضوع با وجود عدم تمایل فرد ، سبب بروز خیانت می شود و عموما اگر به طور فطری نیاز فرد تامین شده

بروز شده : شنبه 05 آذر 1401
لینک دوستان