.::محل تبلیغات شما::.

پایگاه اینترنتی فانکیوسکوی افزود: متاسفانه بسیاری از زوجین از وظیفه خود در برطرف کردن نیازهای یکدیگر غافل می باشند که همین موضوع با وجود عدم تمایل فرد ، سبب بروز خیانت می شود و عموما اگر به طور فطری نیاز فرد تامین شده باشد هیچوقت به سمت چیزهای جایگزین گرایش پیدا نمی کند. این دکتری روانشناسی تصریح کرد: درصد کمی از افراد جامعه بیمار می باشند و با وجود تامین نیازهای خود، دست به خیانت می زنند و اگر همسر دوم نتواند نیازهای فرد را تامین کند این اتفاق می تواند به چند همسری بیانجامد. اما 90 درصد افرادی که گرایش به چند همسری دارند…

به روز شده در یکشنبه 17 اسفند 1399
لینک دوستان