پایگاه اینترنتی فانکیوسکدانشمندان و کارشناسان داخلی و خارجی، از این درخت به عنوان کهنسال ترین درخت جهان یاد می کنند و می گویند: دیدن این درخت برای هر کسی جالب و شگفت آور می باشد. اخیرا دانشمندانی از ژاپن و روسیه از

بروز شده : یکشنبه 03 تیر 1403
لینک دوستان