پایگاه اینترنتی فانکیوسکچغندر دو نوع است: یک نوع آن چغندر معمولی است به رنگ بنفش تیره و یا قرمز (لبو) و نوع دیگر آن چغندر قند است و به رنگ زرد روشن که این چغندر به مقدار بسیار زیاد در نقاط مختلف دنیا برای استفاده از شکر

بروز شده : پنجشنبه 10 فروردین 1402
لینک دوستان