.::محل تبلیغات شما::.

پایگاه اینترنتی فانکیوسکفواید دویدن به عقب برای کاهش وزن این تمرین یک ورزش کاملا هوازی است و نه تنها کالری زیادی می سوزاند بلکه با تمرین دادن گروه های عضلانی به خصوص عضله چهار سر ران یک تمرین کامل است. هر ۱۰۰ قدم به عقب برابر است با ۱۰۰۰ قدم عادی به جلو و هر یک جهش در دویدن به عقب برابر است با ۶ جهش در ورزش دوی عادی به جلو. بنابراین هم کالری زیادی می سوزانید و هم زمان زیادی را از دست نمی دهید. دویدن به عقب پاها و ماهیچه را قوی و محکم می کند دویدن به عقب بدون این که هیچ فشاری به زانوها وارد شود ماهیچه ها را تقویت می کند.…

به روز شده در پنجشنبه 14 اسفند 1399
لینک دوستان