پایگاه اینترنتی فانکیوسکمهم‌ترین چالش برای درک ماهیت ساختار پایدار و ضد آب پوست در شرایطی که روزانه میلیاردها سلول از پوست انسان دفع می‌شوند بزرگ‌ترین چالش برای دانشمندان است.تاکنون دانشمندان بر این باور بودند که بخش س

بروز شده : دوشنبه 07 اسفند 1402
لینک دوستان