پایگاه اینترنتی فانکیوسکمهم‌ترین چالش برای درک ماهیت ساختار پایدار و ضد آب پوست در شرایطی که روزانه میلیاردها سلول از پوست انسان دفع می‌شوند بزرگ‌ترین چالش برای دانشمندان است.تاکنون دانشمندان بر این باور بودند که بخش س

بروز شده : شنبه 11 تیر 1401
لینک دوستان