پایگاه اینترنتی فانکیوسکبی‌شک و گمان، قیاس موقعیت فعلی جک با ب‌ام‌و بسی دور از ذهن است اما تنها کافی است که نیم‌نگاهی به اسامی کراس‌اوورهای جدید این شرکت انداخته تا نکات چندی را دریابیم. کمی دقت بر پسوندهایی همچون S1 و S2 و S3 ناخودآگاه اذهان خودرودوستان را به یاد اسامی X1 ،X2 و X3 از شرکت ب‌ام‌و می‌اندازد! تنها تفاوت هم در این میان، جایگزینی حرف S به‌جای X است. اما گذشته از این‌ها، آیا روزی فرا خواهد رسید که جک دوشادوش ب‌ام‌و حرکت نموده و با آن به رقابت بپردازد؟ می‌دانم که بسیاری از شما این گفته را شوخی و مزاح فرض نموده…

بروز شده : پنجشنبه 29 مهر 1400
لینک دوستان