پایگاه اینترنتی فانکیوسک بی‌شک و گمان، قیاس موقعیت فعلی جک با ب‌ام‌و بسی دور از ذهن است اما تنها کافی است که نیم‌نگاهی به اسامی کراس‌اوورهای جدید این شرکت انداخته تا نکات چندی را دریابیم. کمی دقت بر پسوندهایی همچون S

بروز شده : چهارشنبه 08 آذر 1402
لینک دوستان