پایگاه اینترنتی فانکیوسک این اتوبوس جدید که طراحی آن را Tad Orlowski بر عهده داشته است با توجه به نیازهای امروز جوامع بشری و کار فرمایان طراحی شده است. بدنه این اتوبوس تماما از LCD پوشیده شده است و قابلیت های متفاوتی

بروز شده : پنجشنبه 14 مهر 1401
لینک دوستان