پایگاه اینترنتی فانکیوسکسرهنگ مجید صمدی گفت: اربعین سال گذشته با توجه به محدودیت ناشی از استقرار دفاتر صدور روادید در استان های ایلام و خوزستان توسط دولت عراق و سرازیر شدن خیل عظیمی از عاشقان حسینی ( ع) فاقد روادید از سراسر کشور به این استان ها و همچنین وجود ضعف در برخی زیرساخت ها و کمبود نیروی انسانی در آن دفاتر، مراکز مذکور توانایی پاسخگویی به این حجم از متقاضیان را نداشتند که این امر باعث تجمع و ازدحام زائران در مقابل این دفاتر شده و فعالیت صدور روادید در مواقعی عملا متوقف می شد. رئیس پلیس گذرنامه و مهاجرت با اشاره…

بروز شده : پنجشنبه 30 دی 1400
لینک دوستان