پایگاه اینترنتی فانکیوسکسرهنگ مجید صمدی گفت: اربعین سال گذشته با توجه به محدودیت ناشی از استقرار دفاتر صدور روادید در استان های ایلام و خوزستان توسط دولت عراق و سرازیر شدن خیل عظیمی از عاشقان حسینی ( ع) فاقد روادید از

بروز شده : شنبه 19 آذر 1401
لینک دوستان