پایگاه اینترنتی فانکیوسکهمسر این هنرمند در گفت و گو در باره وضعیت وی به خبرنگاران گفته است: همسرم دردی در ناحیه قفسه سینه احساس کرد که با مراجعه به پزشک، تشخیص بر این داده شد که برای آنژیو در بیمارستان بستری شوند.همسر این هن

بروز شده : دوشنبه 07 اسفند 1402
لینک دوستان