پایگاه اینترنتی فانکیوسکهمسر این هنرمند در گفت و گو در باره وضعیت وی به خبرنگاران گفته است: همسرم دردی در ناحیه قفسه سینه احساس کرد که با مراجعه به پزشک، تشخیص بر این داده شد که برای آنژیو در بیمارستان بستری شوند.همسر این هنرمند افزوده است: فیاضی روز گذشته برای کارهای درمانی در بیمارستان بستری شد.رضا فیاضی نیز در گفت و گویی کوتاه به ایرنا گفته است: در حال حاضر منتظر اعلام نظر پزشکان درباره وضعیت درمانی خود است.از کارهای به یادماندنی این هنرمند 61 ساله می توان به مجموعه های پهلوانان نمی میرند، دنیای شیرین زی زی گولو،…

بروز شده : چهارشنبه 28 مهر 1400
لینک دوستان