پایگاه اینترنتی فانکیوسک این نرم افزار در گوگل پلی بیش از 6/5 میلیون دفعه دانلود شده است.برخی از ویژگی های Google Maps:نقشه های تفصیلی با ساختمان های 3Dدارای صدای هدایت کننده GPS navigationاستفاده در رانندگی، حمل و نقل عمو

بروز شده : یکشنبه 06 خرداد 1403
لینک دوستان