پایگاه اینترنتی فانکیوسکشرایط استخدام: داشتن حداقل 28 سال و حداکثر 35 سال سن  با حداقل 3 سال سابقه کار رشته تحصیلی مدریت،اقتصاد،مدیریت فرهنگی و علوم تربیتی متقاضیان محترم میتوانند جهت استخدام رزومه خود را همراه با

بروز شده : پنجشنبه 30 فروردین 1403
لینک دوستان