پایگاه اینترنتی فانکیوسکمن به خصوص هرجا که شواهد، اجازه رویکردهای سیستماتیک بیشتر را بدهد، از اقداماتی که شامل پیگیری جرائم بر علیه کودکان می شود استقبال می کنم.همچنین به دادستان کل و تمام کسانی که روی این خط مشی کار می

بروز شده : پنجشنبه 10 آذر 1401
لینک دوستان