پایگاه اینترنتی فانکیوسکپوریا شکیبایی فرزند خسرو شکیبایی درباره آغاز فعالیت سینمایی اش و چگونگی همکاری با عوامل فیلم «باز باران» و موسسه ای با همین نام گفته است: باز بارانی ها به سراغ من آمدند و برایم حالی خوب به سوغات آوردند و حضور معنوی در کنار کسانی که به انسانیت فکر می کنند برایم آرامش بخش می باشد. وی با تمجید از امیر حسین محمدخانی نویسنده و کارگردان فیلم ادامه داده است: زمانی که پیشنهاد این کار از سوى كارگردان كار به من داده شد با وجود این که در ایران نبودم با كمال میل پذیرفتم چراکه معتقد هستم پیام این فیلم می تواند…

بروز شده : جمعه 01 بهمن 1400
لینک دوستان