پایگاه اینترنتی فانکیوسکمصطفی کیایی به تنهایی پلاسکو را ساخت سیناپس اولیه «پلاسکو» هنوز به فیلمنامه تبدیل نشده است اما به نظر می‌رسد داستان «پلاسکو» مصطفی کیایی بی‌ارتباط با حادثه سی‌ام دی ماه سال جاری ساختمان پلا

بروز شده : یکشنبه 03 تیر 1403
لینک دوستان