پایگاه اینترنتی فانکیوسکیرنگ که هم کارگردان این سریال بود و هم نویسنده متن آن در گفت‌وگو با هفته‌نامه تماشاگران امروز از ماجراهایی سخن گفته که باعث شده این سریال پس از قسمت پنجم زمین‌گیر شود و ادامه ساخت آن متوقف شود.سریال «

بروز شده : چهارشنبه 15 آذر 1402
لینک دوستان