پایگاه اینترنتی فانکیوسکاستخدام کارگر ماهر برقکار به یک نفر نیروی برقکار به یک نفر نیروی برقکار , محدوده اقدسیه نیازمندیم ۰۹۱۲۰۱۸۶۲۰۸ ۶۶۳۱۵۰۷۶ برقکاربازنشسته برقکاربازنشسته برقکاربازنشسته , دریک شرکت تولیدی قطعات خودرو , در شهر قدس نیازمندیم ۴۶۸۹۷۰۵۶ به چند نیروی کار به چند نیروی کار به چند نیروی کار , جهت اجرای سیم کشی شبکه , نیازمندیم ( تماس ۱۳ الی ۲۰ ) ۰۹۱۲۶۸۴۵۳۴۹ به تعدادی برقکار نیمه ماهر به تعدادی برقکار نیمه ماهر به تعدادی برقکار نیمه ماهر , و مبتدی نیازمندیم , ۰۹۱۲۱۸۳۸۰۹۸ کارگر ماهر برقکار کارگر ماهر برقکار کارگر…

بروز شده : پنجشنبه 29 مهر 1400
لینک دوستان