پایگاه اینترنتی فانکیوسکاین قابلیت بسیار عالی در سفرها  برای اشتراک زمان حرکت و رسیدنتان ، برای سالمندان و کودکان ، افراد دارای آلزایمر و امثال آن بسیار مفید است.همچنین میتوانید به طور شخصی همانند  تاکسی های دارا

بروز شده : یکشنبه 06 فروردین 1402
لینک دوستان