پایگاه اینترنتی فانکیوسک. استخدام مدیر عملیات : لیسانس دریایی با سابقه کار کشتی رانی 2. استخدام مسئول اداری و مالی : لیسانس یا فوق دیپلم حسابداری کارجویان واجد شرایط استخدام میتوانند رزومه های خود را تا 14 آذر 94 به آدرس پست الکترونیک :  shiping.gls@gmail.com ارسال نمایند.

بروز شده : دوشنبه 03 آبان 1400
لینک دوستان