پایگاه اینترنتی فانکیوسکویژگی های نرم افزار AmpMe – Social Music Party :هماهنگ کردن پخش فایل موسیقی در چندین دستگاه به صورت همزماناضافه کردن دستگاه های نا محدود برای پخش موسیقیاجرای موسیقی های دلخواه و مورد علاقه شماکلید های

بروز شده : دوشنبه 20 آذر 1402
لینک دوستان