پایگاه اینترنتی فانکیوسکاین بیماری هم قابل پیشگیری و هم قابل درمان است به شرطی که با انجام برنامه های غربالگری در مراحل اولیه یا حتی در مرحله پیش سرطانی تشخیص داده شود.تغدیه مناسب، اجتناب از مصرف سیگار، تحرک فیزیکی و پرهیز از افزایش وزن نامتعادل در پیشگیری از سرطان روده بزرگ موثر هستند.** رعایت نکات زیر می تواند سبب کاهش بروز سرطان روده شود:- مراقب وزن خود باشید، افراد چاق بیشتر مستعد ابتلا به سرطان روده هستند.- مرتب ورزش کنید، تحرک فیزیکی موجب کاهش ابتلا به سرطان می شود.- از مصرف سیگار و قلیان خودداری کنید.- تغذیه مناسب…

بروز شده : چهارشنبه 31 شهریور 1400
لینک دوستان