پایگاه اینترنتی فانکیوسکدیف نام کارفرما عنوان شغلی مدرک/ رشته تحصیلی شرایط تماس با کارفرما 1 بانک پاسارگاد بانکدار کارشناسی و کارشناسی ارشد حسابداری (همه گرایش‌ها)، اقتصاد (همه گرایش‌ها)، مهندسی صنایع (همه گرایش‌ها)، مدیریت (صنعتی، بازرگانی، دولتی، بیمه، امور بانکی (بانکداری) و مالی)، آمار (همه گرایش‌ها)، ریاضی (همه گرایش‌ها) و حقوق (همه گرایش‌ها) خانم‌ها متولد یک فروردین 1368 و بعد از آن و آقایان متولد یک فروردین 1366 و بعد از آن (درخصوص متقاضیان کارشناسی ارشد، شرایط سنی با 2‌سال اختلاف از شرایط سنی قید شده نیز قابل پذیرش…

بروز شده : جمعه 01 بهمن 1400