پایگاه اینترنتی فانکیوسکعد از جنجال مربوط به عکس مصرف شیشه در مترو تهران، این بار تصاویر بازی با پاسور به رسانه ها درز کرده و جنجالی شده است.

بروز شده : پنجشنبه 01 مهر 1400
لینک دوستان