پایگاه اینترنتی فانکیوسک ردیف عنوان شغل شرایط ۱ مهندس عمران دارای حداقل ۱۵ سال سابقه کار ، در پروژه مرتبط جهت سمت رئیس کارگاه ۲ مهندس عمران دارای حداقل ۱۰ سال سابقه کار درپروژه مرتبط جهت سرپرست د

بروز شده : دوشنبه 24 مرداد 1401
لینک دوستان