پایگاه اینترنتی فانکیوسکمتقاضیان واجد شرایط میتوانند نسبت به ارسال رزومه به همراه تلفن تماس خود به آدرس ایمیل info@iuim.ac.ir و یا فکس ۰۲۱۲۲۲۸۲۴۹۹ تا تاریخ  ۹۴/۹/۱۳ اقدام نمایند.

بروز شده : پنجشنبه 30 دی 1400
لینک دوستان