پایگاه اینترنتی فانکیوسک در ۹ ماه گذشته، این طرح به عنوان یک طرح مطالعاتی مطرح بود که مقرر شده بود با همکاری وزارت نیرو و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی کار مطالعات آن آغاز شود. علت انتخاب وزارت تعاون، کار و رفاه اجت

بروز شده : سه شنبه 01 خرداد 1403
لینک دوستان