پایگاه اینترنتی فانکیوسکE-tron کواترو که به سه موتور الکتریکی مجهز است از سیستم تولید نیروی جالبی بهره می‌گیرد به‌گونه‌ای که یکی از سه موتور به چرخ‌های جلو و دو موتور دیگر به چرخ‌های عقب نیرو می‌رسانند و در مجموع و در حا

بروز شده : سه شنبه 01 خرداد 1403
لینک دوستان