پایگاه اینترنتی فانکیوسکاما وقتی وضع حمل کرد، معلوم شد که فرزندش دختر است. غم و اندوه او را فرا گرفت (که شاید نتواند نذرش را ادا کند) با این‌حال دخترش را «مریم» -که به معنی خادمه است- نامید‌ تا او را به خدمت عبادتگاه بگم

بروز شده : پنجشنبه 30 فروردین 1403
لینک دوستان