پایگاه اینترنتی فانکیوسکپرویز پرستویی در این باره نوشته است: "مفتخرم تابلویی که مزین به نام مادر همه خوبان عالم و به ویژه سید همه آزادمردان عالم است را تقدیم کنم به آستان پاسدار حریم و خیام حسینی و آرام جان نوادگان فا

بروز شده : دوشنبه 07 اسفند 1402
لینک دوستان