پایگاه اینترنتی فانکیوسکاختلالات خواب:  بی خوابی در نتیجه آپنه خواب یا حتی سندرم پای بی قرار، باعث کمک به افزایش وزن می شود. کمبود خواب با هورمون های احساس سیری و گرسنگی تداخل پیدا می کند. به طوری که محروم از خواب

بروز شده : یکشنبه 03 مهر 1401
لینک دوستان