پایگاه اینترنتی فانکیوسکشرایط عمومی استخدام تدین به دین مبین اسلام و اعتقاد به ارکان نظام جمهوری اسلامیتابعیت نظام جمهوری اسلامی ایرانداشتن کارت پایان خدمت وظیفه یا معافیت دائم از خدمت (ویژه برادران)عدم اشتغال در سایر موسسات دولتی و غیردولتی و نهادهای انقلابیعدم اعتیاد به مواد مخدر و داشتن صحت مزاجداوطلبان هنگام ثبت نام بدون احتساب مدت خدمت ضرورت نباید کمتر از ۱۸ سال و بیشتر از ۳۰ سال داشته باشندبومی بودن در منطقه مورد درخواستعدم وابستگی به گروهکهای تروریستی و …. نکات مهم قالب مجاز برای تصویر مدارک عبارتند از jpg و حداکثر…

بروز شده : دوشنبه 08 آذر 1400
لینک دوستان