پایگاه اینترنتی فانکیوسکردیف عنوان شغلی تعدادمورد نیاز جنسیت مدرک تحصیلی شرایط احراز ۱ کارشناس امور پژوهشی ۱ نفر آقا لیسانس مهندسی شیمی و مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار ۲ کارشناس حقوقی ۱ نفر آقا لیسانس رشته تحصیلی حقوق (فارغ التحصیل روزانه از دانشگاه های دولتی برتر) ۳ کارشناس برنامه و بودجه ۱ نفر آقا فوق لیسانس رشته تحصیلی مدیریت دولتی ۴ حسابدار ۱ نفر آقا فوق لیسانس رشته های تحصیلی حسابداری و مدیریت مالی ۵ کارشناس طرح های عمرانی ۱ نفر آقا لیسانس و فوق لیسانس رشته مهندسی عمران گرایش عمران و سازه ۶ کارشناس امور فرهنگی ۱…

بروز شده : دوشنبه 03 آبان 1400
لینک دوستان