پایگاه اینترنتی فانکیوسک ردیف عنوان شغلی تعدادمورد نیاز جنسیت مدرک تحصیلی شرایط احراز ۱ کارشناس امور پژوهشی ۱ نفر آقا لیسانس مهندسی شیمی و مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار ۲ کارشناس حقوقی ۱ نف

بروز شده : پنجشنبه 17 آذر 1401
لینک دوستان